Ποικιλίες ελιάς

ΑΡΙΚΟΜΠΗ

Είναι ποικιλία μικρόκαρπη προς μεσόκαρπη , κατάλληλη για την παραγωγή λαδιού και με πολύ καλή ποιότητα λαδιού. Μαζεύεται από τέλος Οκτωβρίου . Η περιεκτικότητά της σε λάδι κυμαίνεται έως 20-25% . Ανθεκτική στο ψύχος . Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.

ΑΔΡΑΜΥΤΤΙΝΗ

Είναι ποικιλία μεσόκαρπη με πολύ καλή ποιότητα λαδιού κατάλληλη για τη παραγωγή λαδιού . Ωριμάζει από Νοέμβριο . Η περιεκτικότητα λαδιού της κυμαίνεται έως 25% . Παραγωγική και ανθεκτική στο ψύχος . Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.

ΑΘΗΝΟΕΛΙΑ-ΤΣΟΥΝΑΤΗ

Είναι ποικιλία μεσόκαρπη με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο . Ωριμάζει από Οκτώβρη . Περιεκτικότητα λαδιού 20-30% . Πολύ ανθεκτική στο ψύχος . Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος .

ΑΜΦΙΣΣΗΣ

Είναι ποικιλία παραγωγική , μεγαλόκαρπη και διπλής χρήσης ελιά . Σφαιρικό σχήμα. Ωριμάζει Νοέμβριο. Περιεκτικότητα λαδιού 18-22%. Αντοχή στο ψύχος και τη ξηρασία . Φυτεύεται σε γλάστρα ή σε έδαφος.

ΑΡΜΠΕΚΙΝΑ

Είναι ποικιλία μικρόκαρπη , παραγωγική και με καλή ποιότητα λαδιού! Μαζεύεται από Νοέμβριο . Περιεκτικότητα λαδιού 20 έως 25%. Αντοχή στο ψύχος . Φυτεύεται σε γλάστρα ή έδαφος .

ΓΑΪΔΟΥΡΟΕΛΙΑ

Είναι ποικιλία αρκετά μεγαλόκαρπη και παραγωγική . Ποικιλία βρώσιμη . Μέτρια αντοχή στο ψύχος και στη ξηρασία . Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.

ΘΑΣΙΤΙΚΗ

Είναι ποικιλία μεσόκαρπη προς μεγαλόκαρπη και αρκετά παραγωγική . Διπλής χρήσης . Μαζεύεται το Νοέμβριο . Περιεκτικότητα σε λάδι 20%. Πολύ ανθεκτική στο ψύχος. Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.

ΘΙΑΚΟ

Είναι ποικιλία μικρόκαρπη και παραγωγική. Κατάλληλη για τη παραγωγή λαδιού πολύς καλής ποιότητας. Περιεκτικότητα σε λάδι κυμαίνεται 20-25%. Μέτρια αντοχή στο ψύχος. Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.

ΘΡΟΥΜΠΑ ΧΙΟΥ

Είναι ποικιλία μικρόκαρπη προς μεσόκαρπη , παραγωγική και ελιά διπλής χρήσης. Ωοειδής σχήμα. Ωριμάζει Νοέμβριο Περιεκτικότητα λαδιού 18-22%. Μέτρια αντοχή στο ψύχος . Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.

ΚΑΛΑΜΩΝ

Είναι ποικιλία παραγωγική , μεγαλόκαρπη , με ωοειδής σχήμα, βρώσιμη , με μικρό κουκούτσι και ωριμάζει Νοέμβριο. Καρπός μεγάλης εμπορικής σημασίας. Αντοχή στο ψύχος. Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.

ΚΑΡΟΛΙΑ

Είναι ποικιλία μεσόκαρπη προς μεγαλόκαρπη παραγωγική ποικιλία και διπλής χρήσης. Περιεκτικότητα λαδιού από 20-25%. Μαζεύεται Νοέμβριο. Μέτρια αντοχή στο ψύχος .Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

Είναι ποικιλία μικρόκαρπη λαδοελιά , πολύ παραγωγική. Παράγει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Ωριμάζει τέλη Νοεμβρίου . Περιεκτικότητα σε λάδι 25-30%. Αντοχή μέτρια στο ψύχος και στη ξηρασία. Χρησιμοποιείται και για καλλωπιστικούς σκοπούς. Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.

ΚΟΛΟΒΗ

Είναι ποικιλία μεσόκαρπη , έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Ωριμάζει από Νοέμβριο. Περιεκτικότητα λαδιού 20-25%. Παραγωγική και ανθεκτική στο ψύχος. Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.

ΛΙΑΝΟΕΛΙΑ ΚΕΡΚ.

Είναι ποικιλία μικρόκαρπη προς μεσόκαρπη , παραγωγική με πολύ καλής ποιότητας λάδι με περιεκτικότητα περίπου 20%. Μαζεύεται το Νοέμβριο . Αντοχή στο ψύχος. Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.

ΜΑΝΑΚΙ

Λαδοελιά , μεσαίου μεγέθους καρπός . Παράγει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο .Ωριμάζει από αρχές Νοεμβρίου. Περιεκτικότητα σε λάδι 25-30%.Αντοχή στο υψόμετρο και στο ψύχος .Αντοχή στην ξηρασία . Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

Είναι ποικιλία μεσόκαρπη , διπλής χρήσης και παράγει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Μαζεύεται το Νοέμβριο. Η περιεκτικότητα σε λάδι κυμαίνεται γύρω στο 25%. Πολύ ανθεκτική στο ψύχος .Φυτεύεται σε γλάστρα ή σε έδαφος.

ΜΕΓΑΡΩΝ

Είναι ποικιλία παραγωγική, μεσαίου μεγέθους καρπός , διπλής χρήσης .Ωριμάζει από τέλη Οκτωβρίου , περιεκτικότητα σε λάδι 18-22%. Αντοχή στο ψύχος .Αντοχή στη ξηρασία .Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.

ΧΩΡΑΪΤΙΚΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Είναι ποικιλία μικρόκαρπη προς μεσόκαρπη .Μαζεύεται από τέλη Οκτώβρη. Πάρα πολύ καλή ποιότητα λαδιού. Περιεκτικότητα σε λάδι 20-25%. Ανθεκτική στο ψύχος .Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.

ΠΑΤΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΙΑ

Παραγωγική και μικρόκαρπη , με πολύ καλή ποιότητα λαδιού . Ωριμάζει Νοέμβριο. Περιεκτικότητα σε λάδι 20-25%. Μέτρια έως ανθεκτική στο ψύχος . Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.

ΠΙΚΟΥΑΛ

Είναι ποικιλία μεσόκαρπη και παραγωγική . Μαζεύεται το Νοέμβριο . Η περιεκτικότητα στο λάδι της , κυμαίνεται από 20-25%.Πολύ ανθεκτική στο ψύχος. Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Είναι ποικιλία μεσόκαρπη παραγωγική και με πολύ καλή ποιότητα στο λαδιού.. Μαζεύεται το Νοέμβριο. Περιεκτικότητα σε λάδι από 20-25%. Ανθεκτική στο ψύχος. Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Είναι ποικιλία παραγωγική , μεγαλόκαρπη , στρογγυλό σχήμα , βρώσιμη. Ωριμάζει μέσα Νοεμβρίου. Αντοχή στο ψύχος. Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.

ΦΡΑΝΤΟΪΟ

Είναι ποικιλία μικρόκαρπη , παραγωγική και με πολύ καλή ποιότητα λαδιού! Μαζεύεται από Νοέμβριο. Περιεκτικότητα λαδιού 20 έως 25%. Μέτρια στο ψύχος . Φυτεύεται σε γλάστρα ή στο έδαφος.