ΠΡΟΤΥΠΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΟΥΜ ΚΟΥΑΤ 10 ΛΙΤΡΑ

ΚΟΥΜ ΚΟΥΑΤ 10 ΛΙΤΡΑ