Παλετοποίηση και φόρτωση

Τα φυτώρια μας αποστέλλονται με ατομική ταυτότητα και φυτογειονομικό διαβατήριο.
Έχουμε τη δυνατότητα αποστολής με μεταφορική για ποσότητες μεγαλύτερες των 50 δενδρυλλίων.
ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ